Видео сабақ -1 (25 мин)

Видео сабақта өтетін тақырыптар:

  • Химиялық және физикалық құбылыстар
  • Химиялық және физикалық қасиеттер
  • Агрегаттық күй
  • Атом және молекула
  • Жай және күрделі зат
  • Таза зат және қоспа
  • Біртекті және біртекті емес қоспа