Тапсырма

1. Төмендегі заттардың молярлық массасын есепте 

(жауабы мен шығарылуы төменде)

1) NaBr

2) PbSO4

3) Ca(OH)2

4) Na3PO4

5) (NH4)2CO3

6) C6H12O6

7) Fe3(PO4)2

8) (NH4)2S

9) Zn(C2H3O2)2

10) AgF


2. Массаға және зал мөлшеріне қатысты өз бетінше шығаруға арналған есептер

Зат мөлшерін есептеңіз:

11) 49 г H3PO4

12) 25 г HF  

13) 252 г NaHCO3   

14) 325 г FeCl3

15) 22 г CO2  

 

Массасын есептеңіз:

16) 4 моль Cu(CN)2

17) 2 моль C6H6

18) 0.1 моль BaCO3

19) 2 моль (NH4)3PO4

20) 0.5 моль К2SO4

 

Жауабы

1) NaBr

23 + 80 = 103 г/моль

2) PbSO4

207 + 32 + (4 ∙ 16) = 303 г/моль

3) Ca(OH)2

 40 + (16 + 1) ∙ 2 = 74 г/моль

 4) Na3PO4

(23 ∙ 3) + 31 + (16 ∙ 4) = 164 г/моль

5) (NH4)2CO3

[14 + (1 ∙ 4)] ∙ 2 + 12 + (16 ∙ 3) = 96 г/моль

6) C6H12O6

(12 ∙ 6) + (1 ∙ 12) + (16 ∙ 6) = 180 г/моль

7) Fe3(PO4)2

(56 ∙ 3) + [31 + (16 ∙ 4)] ∙ 2 = 358 г/моль

8) (NH4)2S

[14 + (1 ∙ 4)] ∙ 2 + 32 = 68 г/моль

9) Zn(C2H3O2)2

65 + [(12 ∙ 2) + (1 ∙ 3) + (16 ∙ 2)] ∙ 2 = 183 г/моль

10) AgF

108 + 19 = 127 г/моль


Зат мөлшерін есептеңіз:

11) 49 г H3PO4

v = m/M = 49 / 98 = 0.5 моль

12) 25 г HF  

v = m/M = 25 / 20 = 1.25 моль

13) 252 г NaHCO3   

v = m/M = 252 / 84 = 3 моль

14) 325 г FeCl3

v = m/M = 325 / 162,5 = 2 моль

15) 22 г CO2  

v = m/M = 22 / 44 = 0.5 моль

 

Массасын есептеңіз:

16) 4 моль Cu(CN)2

m = v ∙ M = 4 ∙ 116 = 464 г

17) 2 моль C6H6

m = v ∙ M = 2 ∙ 78 = 156 г

18) 0.1 моль BaCO3

m = v ∙ M = 0.1 ∙ 197 = 19.7 г

19) 2 моль (NH4)3PO4

m = v ∙ M = 2 ∙ 132 = 264 г

20) 0.5 моль К2SO4

m = v ∙ M = 0.5 ∙ 174 = 87 г