Тапсырма


Реакцияны теңестіруге тапсырмалар


1)         ____ NaBr + ____ H3PO4 = ____ Na3PO4 + ____ HBr            

2)         ____ Ca(OH)2 + ____ Al2(SO4)3 = ____ CaSO4 + ____ Al(OH)3          

3)         ____ Mg + ____ Fe2O3 = ____ Fe + ____ MgO

4)         ____ C2H4 + ____ O2 = ____ CO2 + ____ H2O                         

5)         ____ PbSO4 = ____ PbSO3 + ____ O2                                                    

6)         ____ NH3 + ____ I2 = ____ N2I6 + ____ H2                                           

7)         ____ H2O + ____ SO3 = ____ H2SO4                                                        

8)         ____ H2SO4 + ____ NH4OH = ____ H2O + ____ (NH4)2SO4   

9)         ___ NaNO3 + ___ PbO = ___ Pb(NO3)2 + ___ Na2O

10)      ___ AgI + ___ Fe2(CO3)3 = ___ FeI3 + ___ Ag2CO­3

11)      ___ C2H4O2 + ___ O2 = ___ CO2 + ___ H2O

12)      ___ ZnSO4 + ___ Li2CO3 = ___ ZnCO3 + ___ Li2SO4

13)      ___ V2O5 + ___ CaS = ___ CaO + ___ V2S5

14)      ___ Mn(NO2)2 + ___ BeCl2 = ___ Be(NO2)2 + ___ MnCl2

15)      ___ AgBr + ___ GaPO4 = ___ Ag3PO4 + ___ GaBr3

16)      ___ H2SO4 + ___ B(OH)3 = __ B2(SO4)3 + ___ H2O

17)      ___ S + ___ O2 = ___ SO2

18)      ___ Fe + ___ AgNO3 = ___ Fe(NO3)2 + ___ Ag

19)      ____ AlBr3 + ____ K = ____ KBr + ____ Al

20)      ____ FeO + ____ PdF2 = ____ FeF2 + ____ PdO

21)      ____ P4 + ____ Br2 = ____ PBr3

22)      ____ LiCl + ____ Br2 = ____ LiBr + ____ Cl2

23)      ____ PbBr2 + ____ HCl = ____ HBr + ____ PbCl2

24)      ____ CoBr3 + ____ CaSO4 = ____ CaBr2 + ____ Co2(SO4)3

25)      ____ Na3P + ____ CaF2 = ____ NaF + ____ Ca3P2

26)      ____ Mn + ____ HI = ____ H2 + ____ MnI3

27)      ____ Li3PO4 + ____ NaBr = ____ Na3PO4 + ____ LiBr

28)      ____ CaF2 + ____ Li2SO4 = ____ CaSO4 + ____ LiF

29)      ____ HBr + ____ Mg(OH)2 = ____ MgBr2 + ____ H2O

30)      ____ LiNO3 + ____ CaBr2 = ____ Ca(NO3)2 + ____ LiBr

31)      ____ AgNO3 + ____ Li = ____ LiNO3 + ____ Ag

32)      ____ Si(OH)4 + ____ NaBr = ____ SiBr4 + ____ NaOH

33)      ____ NaCN + ____ CuCO3 = ____ Na2CO3 + ____ Cu(CN)2

 

Жауаптары

1 коэффициентін жазбаймыз

1)         3 NaBr + H3PO4 = Na3PO4 + 3 HBr                                 

2)         3 Ca(OH)2 + Al2(SO4)3 = 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3                  

3)         3 Mg + Fe2O3 = 2 Fe + 3 MgO                                          

4)         C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O                                           

5)         2 PbSO4 = 2 PbSO3 + O2                                                                   

6)         2 NH3 + 3 I2 = N2I6 + 3 H2                                                                   

7)         H2O + SO3 = H2SO4                                                                

8)         H2SO4 + 2 NH4OH = 2 H2O + (NH4)2SO4

9)        2 NaNO3 + PbO = Pb(NO3)2 + Na2O

10)      6 AgI + Fe2(CO3)3 = 2 FeI3 + 3 Ag2CO­3

11)      C2H4O2 + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

12)      ZnSO4 + Li2CO3 = ZnCO3 + Li2SO4

13)      V2O5 + 5 CaS = 5 CaO + V2S5

14)      Mn(NO2)2 + BeCl2 = Be(NO2)2 + MnCl2

15)      3 AgBr + GaPO4 = Ag3PO4 + GaBr3

16)      3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

17)      S + 8 O2 = 8 SO2

18)      Fe + 2 AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2 Ag

19)      AlBr3 + 3 K = 3 KBr + Al

20)      FeO + PdF2 = FeF2 + PdO

21)      P4 + 6 Br2 = 4 PBr3

22)      2 LiCl + Br2 = 2 LiBr + Cl2

23)      PbBr2 + 2 HCl = 2 HBr + PbCl2

24)      2 CoBr3 + 3 CaSO4 = 3 CaBr2 + Co2(SO4)3

25)      2 Na3P + 3 CaF2 = 6 NaF + Ca3P2

26)      2 Mn +  6 HI = 3 H2 + 2 MnI3

27)      Li3PO4 + 3 NaBr = Na3PO4 + 3 LiBr

28)      CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + 2 LiF

29)      2 HBr + Mg(OH)2 = MgBr2 + 2 H2O

30)      2 LiNO3 + CaBr2 = Ca(NO3)2 + 2 LiBr

31)      AgNO3 + Li = LiNO3 + Ag

32)      Si(OH)4 + 4 NaBr = SiBr4 + 4 NaOH

33)      2 NaCN + CuCO3 = Na2CO3 + Cu(CN)2