Конспект


Осы конспектіде видео сабақта айтылмаған кейбір терминдерді қарастырамыз

Нуклид – ядро заряды мен массалық саны бірдей болатын атомдар жиынтығы.

Нуклон – протондар мен нейтрондар қосындысы. Кейде массалық сан деп аталады. Нуклон = протон + нейтрон

Атомдық масса – элементтің барлық изотоптарының математикалық орташа массасы. Бүтін сан емес, жуықталған сан

Массалық сан – нақты изотоптың массасы. Қашанда бүтін сан. Термин

Анықтамасы

Изотоп

Протон сандары тең, нейтрон сандары әртүрлі атомдар

Изобара 

Атомдық массалары бірдей атомдар (протон және нейтрон сандары бірдей емес)

Изотон

Протон сандары әртүрлі, нейтрон сандары бірдей