Видео сабақ (50 мин)

Видео сабақта өтетін тақырыптар:

  • Энтальпия
  • Энтропия
  • Гиббстің еркін энергиясы