Видео сабақ (30 мин)

Видео сабақта өтетін тақырыптар:

  • Азот, оның қышқылдары. 
  • Аммиак. Азот қышқылдарын өндіру