Конспект


ТЕПЕ-ТЕҢДІК константасына есеп шығару

A2 + B2 = 2AB реакциясы үшін тепе-теңдік константасы формуласы:


Ескерту! Формулада тек газдар мен ерітінділер болады, қатты заттарды ескермейміз!

 

1-есеп.

2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) жүйедегі заттардың тепе-теңдік концентрациялары мынадай: [NO] = 0,2 моль/л, [O2] = 0,3 моль/л,  [NO2] = 0,4 моль/л.  Тепе-теңдік константасын есептеп, тепе-теңдік күйін сипатта:

 

Шешуі: Заттар алдында тұрған коэффициенттер дәрежеге шығады:

   


2-есеп. A2 (ер-ді) + B2 (ер-ді) = 2AB (ер-ді) реакциядағы заттардың концентрациялары берілген: [A2] – 0,5 моль/л; [В2] – 0,8 моль/л, [ АВ] – 1,2 моль/л. Реакцияның тепе-теңдік константасын және бастапқы концентрацияны анықтаңыз: [с0(А) және с0(В)].

Шешуі:

 

А2 және В2 заттарының бастапқы концентрацияларын есептейік. Реакция бойынша АВ затының моль саны А затынан және В затынан екі есе артық (реакциядағы коэффициентке мән бер). 1,2 моль АВ заты түзілуі үшін А2 және В2  заттарының әрқайсысынан 0,6 моль жұмсалған.

с0(А) = 0,6 + [A2] = 0,6 + 0,5 = 1,1 моль/л.

с0(В) = 0,6+ 2] = 0,6 + 0,8 = 1,4 моль/л.

 

 

ӨЗ БЕТІНШЕ ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР

 

1. 3O2(г)   2O3(г)  және C2H4(г) + H2(г)  C2H6(г)  реакцияларның тепе-теңдік константасының өрнегін жаз.

 

2. H2(г) + I2(г)  2HI(г)  және C(қ) + H2O(г)   CO(г) + H2(г)   реакцияларының тепе-теңдік константасының өрнегін жаз.

 

3.  A2 (ер-ді) + B2 (ер-ді) = 2AB (ер-ді) қайтымды реакциясының тепе-теңдік константасы белгілі бір температурада 0,25-ке тең. А2 және В2 заттарының бастапқы концентрациялары 1 моль/л және 3 моль/л. А2, В2 және де АВ заттарының тепе-теңдік концентрацияларын есепте.

 

 

Шешуі мен жауабы:

1.  

2. 

3.  Реакция бойынша: X моль A2  + X моль B2 = X моль 2AB

Заттардың тепе-теңдік концентрациялары:

[A2] = 1 - X моль

[B2] = 3 - X моль

[AB] = X моль

 

4x2 = 3 - 4x + x2

3x2 + 4x - 3 = 0

x = 0.53

 

[A2] = 1 - 0.53 = 0,47 моль/л

[B2] = 3 - 0.53 = 2,47 моль/л

[AB] = 0,53 моль/л