Тапсырма


1. Қалыпты жағдайда 78,4 л неон құрамында қанша моль саны бар?

2. Қалыпты жағдайда 0,1 моль хлор газының көлемі қандай?

3. Қалыпты жағдайда 11,2 л Xe қанша молекуладан тұрады? 

4. Қалыпты жағдайда 33.6 л F2 газында қанша моль саны бар?     

5. 112 л оттегі қалыпты жағдайда қанша молекуладан тұрады?

6. 17,75 г Cl2 газы қалыпты жағдайда қанша молекула Cl2 газынан тұрады?

7. Қалыпты жағдайда 168 л тең СО2 молекулалардың мөлшері қаншаға тең?

8. Қалыпты жағдайда 30,1 x 1023 H2 молекулаларының массасы қандай?       

9. Қалыпты жағдайда 99 л NO2 газының массасы қанша?

10. Қалыпты жағдайда 5,6 л H2 молекулалардың мөлшері қаншаға тең?      

11. Қалыпты жағдайда 6,5 моль гелийдің көлемі қандай?

12.  5 моль O2 газының қалыпты жағдайдағы көлемі қаншаға тең?

13. Қалыпты жағдайдағы 6,02 x 1022 О2-нің массасы қаншаға тең?

14. Қалыпты жағдайда 40 г гелийдің көлемі?

15. Қалыпты жағдайдағы 134,4 л неонның массасы қандай?

16. Қалыпты жағдайда 10 г оттек газы қанша молекуладан тұрады?

17. Қалыпты жағдайда массасы 26,2 г  Xe молекулаларының зат мөлшері?

18. Қалыпты жағдайдағы 12 г хлордың көлемі қандай?

19. Қалыпты жағдайда 0,9 г оттек газының көлемі?

20. Қалыпты жағдайда азоттың 0,5 молі қандай көлемге тең?


 

Шешуі мен жауабы:

1. Қалыпты жағдайда 78,4 л неон құрамында қанша моль саны бар?

v = V / Vm = 78.4 / 22.4 = 3.5 моль

 

2. Қалыпты жағдайда 0,1 моль хлор газының көлемі қандай?

V = v * Vm = 0.1 * 22.4 = 2.24 л Cl2

 

3. Қалыпты жағдайда 11,2 л Xe қанша молекуладан тұрады? 

N = V / Vm * Na = 11.2 / 22.4 * 6.02 * 1023 = 3.01 * 1023

 

4. Қалыпты жағдайда 33.6 л F2 газында қанша моль саны бар?     

v = V / Vm = 33.6 / 22.4 = 1.5 моль

 

5. 112 л оттегі қалыпты жағдайда қанша молекуладан тұрады?

N = V / Vm * Na = 112 / 22.4 * 6.02 * 1023 = 30.1 * 1023

 

6. 17,75 г Cl2 газы қалыпты жағдайда қанша молекула Cl2 газынан тұрады?

N = m / Mr * Na = 17.75 / 71 * 6.02 * 1023 = 1.505 * 1023 = 15.05 * 1022

 

7. Қалыпты жағдайда 168 л тең СО2 молекулалардың мөлшері қаншаға тең?

v = V / Vm = 168 / 22.4 = 7.5 моль  

 

8. Қалыпты жағдайда 30,1 x 1023 H2 молекулаларының массасы қандай?       

m = N / Na * Mr = 30,1 x 1023 / 6,02 x 1023 * 2 = 5 * 2 = 10 г

 

9. Қалыпты жағдайда 99 л NO2 газының массасы қанша?

m = V / Vm * Mr = 99 / 22.4 * 46 = 203 г

 

10. Қалыпты жағдайда 5,6 л H2 молекулалардың мөлшері қаншаға тең?      

v = V / Vm = 5.6 / 22.4 = 0.25 моль

 

11. Қалыпты жағдайда 6,5 моль гелийдің көлемі қандай?

V = v * Vm = 6.5 * 22.4 = 145.6 л

 

12.  5 моль O2 газының қалыпты жағдайдағы көлемі қаншаға тең?

V = v * Vm = 5 * 22.4 = 112 л

 

13. Қалыпты жағдайдағы 6,02 x 1022 О2-нің массасы қаншаға тең?

m = N / Na * Mr = 6,02 x 1022 / 6,02 x 1023 * 32 = 0.1 * 32 = 3.2 г

 

14. Қалыпты жағдайда 40 г гелийдің көлемі?

V = m / Mr * Vm = 40/4 * 22.4 = 224 л

 

15. Қалыпты жағдайдағы 134,4 л неонның массасы қандай?

m = V / Vm * Mr = 134.4 / 22.4 * 20 = 120 г  

 

16. Қалыпты жағдайда 10 г оттек газы қанша молекуладан тұрады?

N = m / Mr * Na = 10 / 32 * 6.02 * 1023 = 1.88 * 1023  

 

17. Қалыпты жағдайда массасы 26,2 г  Xe молекулаларының зат мөлшері?

v = m / Mr = 26.2 / 131 = 0.2 моль 


18. Қалыпты жағдайдағы 12 г хлордың көлемі қандай?

V = m / Mr * Vm = 12/71 * 22.4 = 3.8 л

 

19. Қалыпты жағдайда 0,9 г оттек газының көлемі?

V = m / Mr * Vm =  0.9/32 * 22.4 = 0.63 л

 

20. Қалыпты жағдайда азоттың 0,5 молі қандай көлемге тең?

V = v * Vm = 0.5 * 22.4 = 11.2 л