Тест сұрақтары (6 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)

01. 1 моль көмірқышқыл газы түзілу кезінде 402 кДж жылу бөлінеді.12 кг көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

A) 20100

B) 7500

C) 804000

D) 30000

E) 402000

 

02. 2Al + Fe2O= Al2O+ 2Fe + 848 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша 1,5 моль алюминий оксиді мен 168 г темір алынғанда бөлінетін жылу мөлшер(лер)лері

A) 1272 кДж

B) 1282 кДж

C) 1082 кДж

D) 1482 кДж

E) 1372 кДж

 

03. 1 моль көмірқышқыл газы кезінде 402 кДж жылу бөлінеді. 12 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж)                                                                  

A) 804

B) 75

C) 30

D) 402

E) 40,2

 

04. 2H2O = 2H+ O- 571 кДж термохимиялық теңдеуі бойынша сутектің 3 молі түзілгенде жұмсалатын жылу мөлшері(лер)і

A) 656,5 кДж

B) 756,5 кДж

C) 1713 кДж

D) 1142 кДж  

E) 856,5 кДж

 

05. Бензолдың жану реакциясының термохимиялық теңдеуі бойынша C6H6 + 7,5O2 → 6CO+ 3H2O + 3268 кДж 100 мл (тығыздығы 0,879 г/см3 ) бензол жанғанда бөлінетін жылудың   мөлшері (кДж)                                                                                                                          

A) 7365,6

B) 1841,4

C) 3524,2

D) 3682,8

E) 4603,5                                                                                                                                               

 

06. Көлемі 1,12 л ацетилен (қ.ж) жанғанда 67,5 кДж жылу бөлінеді. Ацетиленнің термохимиялық теңдеуінің жану жылуының мөлшері

A) 2688000 Дж

B) 1350 кДж

C) 112 кДж

D) 224 кДж

E) 2,68 МДж


 

Жауабы:

1

1 моль СО2 = 1 моль С

1 моль С = 12 г

12 кг = 12 000 г

12 г С = 402 кДж жылу

12000 г С = Х кДж жылу

Х = 402 000 кДж

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

 

 

 

 

 

1,5 моль

 

 

 

Х кДж

2Al

+

Fe2O3

=

Al2O3

+

2Fe

+

Q

 

 

 

 

1 моль

 

 

 

848 кДж

Х = 1272 моль

 

 

 

 

 

 

 

168 г

 

Х кДж

2Al

+

Fe2O3

=

Al2O3

+

2Fe

+

Q

 

 

 

 

 

 

112 г

 

848 кДж

Х = 1272 моль

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

1 моль СО2 = 1 моль С

1 моль С = 12 г = 402 кДж жылу

 

12 г С = 402 кДж жылу

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

 

 

 

3 моль

 

 

 

Х кДж

2H2O

=

2H2

+

O2

-

Q

 

 

моль

 

 

 

571 кДж

Х = 856,5 кДж

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

 

m (C6H6) = p ∙ V = 0.879 г/мл ∙ 100 мл = 87,9 г

87,9 г

 

 

 

 

 

 

 

Х кДж

C6H6

+

7,5O2

=

6CO2

+

3H2O

+

Q

78 г

 

 

 

 

 

 

 

3268 кДж

Х = 3682,8 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

 

1,12 л

 

 

 

 

 

 

 

67,5 кДж

2C2H2

+

3O2

=

2CO2

+

2H2O

+

Q

22,4 л

1 моль

 

 

 

 

 

 

 

Х кДж

Х = 1350 кДж

Жану жылу мөлшері – бір мольге сәйкес жылу

 Соңғы өзгеріс: Сенбі, 30 Қыркүйек 2023, 1:19