Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Ең күшті тотықсыздандырғыш

A) галоген

B) халькоген

C) cілтілік металл

D) сілтілік жер металдар

E) азот топшасы


02. Ca(HCO3)2-ның 81 г 5%- дық ерітіндісіне орта тұз алу үшін қосылатын Cа(OH)2

A) 3,41

B) 6,83

C) 7,03

D) 1,85

E) 2,85

 

03. Жалынды сары түске бояйды

A) натрий

B) калий

C) йод

D) хлор

E) фтор

 

04. Сілтілік металдар сумен әрекеттескенде

A) пероксид

B) ацетилен

C) метан

D) гидрид

E) ион

 

05. Күйдіргіш кали

A) КOH

B) KCl

C) K

D) K2

E) Kl

 

06. Күйдіргіш натр-

A) NaOH

B) NaO2

C) Na2O2

D) NaCl

E) NaI

 

07. Литий жалын түсін өзгертеді

A) Карминді қызыл түске

B) Сары түске

C) Қызыл түске

D) Күлгін түске

E) Ашық-сары түске

 

08. Натрийдің жану реакциясы нәтижесінде түзіледі

A) Пероксид

B) Гидроксид

C) Ион

D) Кешенді қосылыстар

E) Оксид және көмірқышқыл газы

 

09. Әк сүті

A) Ca(OH)2

B) CaO

C) CaCl2

D) Ca3P2

E) HF

 

10. Уақытша кермектік пайда болуына алып келеді

A) B, Ba

B) HCl

C) Ca(HCO3)2

D) Ca(OH)2

E) NaOH


11. Kермектікті жоюдың ең жақсы реагенті

A) Na3PO4

B) H3PO4

C) Ca(OH)2

D) CaCl2

E) HCl


12. Be - Mg - Ca қатарында элементтердің металдық қасиеттерінің өзгеруі:

A) Кемиді.

B) Өседі.

C) Басында кеміп, сосын өседі.

D) Басында өсіп, сосын кемиді.

E) Өзгермейді.


13. Сілтілік металдар тобы

A) Na, Be, B, C, N, O

B) Na, Mg, Al, Ca, Zn, Sn

C) Cu, Rb, Ag, Cs, Au, Fr

D) Na, K, Rb, Cs, Fr, Li

E) Zi, Na, K, Cu, Ag, Rb

 

14. Na X  NaOH  NaCl генетикалық тізбегіндегі Х заты

A) Na2O

B) Na2SiO3

C) Na2SO4

D) NaNO3

E) Na2SO3

 

15. Сa  СaO  X  СaCO генетикалық тізбегіндегі Х заты

A) CaSO4

B) CaSiO3

C) Ca(NO3)2

D) CaS

E) Ca(OH)2

 

16. 80 г натрий гидроксидін алу үшін қажет натрий оксидінің массасы:

A) 68 г.

B) 58 г.

C) 62 г.

D) 80 г.

E) 74 г.

 

17. 10 г натрий гидроксиді бар ерітіндіні бейтараптандыруға қажет күкірт қышқылының массасын есептеңіз:

A) 4,6 г.

B) 3,0 г.

C) 6,12 г.

D) 3,20 г.

E) 12,25 г.

 

18. 639 г калий гидроксидін тұз қышқылымен өңдегенде, алынған тұздың шығымы 80% болды. Алынған тұздың массасы:

A) 850 г

B) 700 г

C) 600 г

D) 720 г

E) 680 г

 

19. Егер Ba(OH)2 ерітіндісі арқылы ауаны өткізгенде құрамында 0,03 % көмір қышқыл газы бар, 2 г тұнба түскен болса, онда өткізілген ауаның қ.ж. көлемі:

A) 718 л

B) 757 л

C) 678 л

D) 680 л

E) 750 л

 

20. Барий  гидроксидінің  260 г 10 %  -дық  ерітіндісін  бейтараптауға   жұмсалатын  20 %  -дық  күкірт  қышқылы  ерітіндісінің  массасы                                                                                                                                                                          

A) 65

B) 65

C) 85

D) 845

E) 75

 

Жауабы


1. Ең күшті тотықсыздандырғыш

C) cілтілік металл

 

2. Ca(HCO3)2-ның 81 г 5%- дық ерітіндісіне орта тұз алу үшін қосылатын Cа(OH)2

D) 1,85

 

m(еріген зат Ca(HCO3)2) = 81 ∙ 5% / 100% = 4,05 г

4,05 г

 

X г

 

 

 

 

Ca(HCO3)2

+

Ca(OH)2

=

2CaCO3

+

2H2O

162 г

 

74 г

 

 

 

 

Х = 1,85 г

 

 

3. Жалынды сары түске бояйды

A) натрий

 

4. Сілтілік металдар сумен әрекеттескенде

D) гидрид

 

5. Күйдіргіш кали

A) КOH

 

6. Күйдіргіш натр-

A) NaOH


7. Литий жалын түсін өзгертеді

A) Карминді қызыл түске

 

8. Натрийдің жану реакциясы нәтижесінде түзіледі

A) Пероксид

 

9. Әк сүті

A) Ca(OH)2

 

10. Уақытша кермектік пайда болуына алып келеді

C) Ca(HCO3)2

 

11. Kермектікті жоюдың ең жақсы реагенті

A) Na3PO4

 

16. 80 г натрий гидроксидін алу үшін қажет натрий оксидінің массасы:

C) 62 г.

Х г

 

 

 

80 г

Na2O

+

H2O

=

2NaOH

62 г

 

 

 

80 г

Х = 62  г

 

17. 10 г натрий гидроксиді бар ерітіндіні бейтараптандыруға қажет күкірт қышқылының массасын есептеңіз:

E) 12,25 г.

10 г

 

Х г

 

 

 

 

2NaOH

+

H2SO4

=

Na2SO4

+

2H2O

80 г

 

98 г

 

 

 

 

Х = 12.25 г

 

18. 639 г калий гидроксидін тұз қышқылымен өңдегенде, алынған тұздың шығымы 80% болды. Алынған тұздың массасы:

E) 680 г

639 г

 

 

 

Х г

 

 

KOH

+

HCl

=

KCl

+

H2O

56 г

 

 

 

74.5 г

 

 

Х = 850  г

m = 850 * 0.8 = 680 г

 

19. Егер Ba(OH)2 ерітіндісі арқылы ауаны өткізгенде құрамында 0,03 % көмір қышқыл газы бар, 2 г тұнба түскен болса, онда өткізілген ауаның қ.ж. көлемі:

B) 757 л

 

 

Х

 

2 г

 

 

Ba(OH)2

+

CO2

=

BaCO3

+

H2O

 

 

22.4 л

 

197 г

 

 

Х = 0.227 л

Vауа = 0.227 * 100% / 0.03% = 757

 

20. Барий  гидроксидінің  260 г 10 %  -дық  ерітіндісін  бейтараптауға  жұмсалатын  20 % -дық  күкірт  қышқылы  ерітіндісінің  массасы                                                                                                                                                                          

E) 75

m (Ba(OH)2) = 260 * 0.1 = 26 г

26 г

 

Х г

 

 

 

 

Ba(OH)2

+

H2SO4

=

BaSO4

+

2H2O

171 г

 

98 г

 

 

 

 

Х = 15 г

m = 15 / 0.2 = 75 г

 

 


Соңғы өзгеріс: Сенбі, 30 Қыркүйек 2023, 9:16