Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Атомдарда оң зарядталған ядро бар екендігін тапқан ғалым

A) A.Беккерель

B) П.Кюри

C) Э.Резерфорд

D) Н.Пруст

E) Д.Дальтон

 

02. Изотоптар

A) О2 және О3

B) 20K және 40Ar

C) 73Li және 63Li

D) алмаз және графит

E) иілімді және аморфты күкірт


03. Хлор атомының ең аз тараған табиғи изотопына 37Cl сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны

A) 17, 18, 17

B) 17, 19, 17

C) 35, 10, 17

D) 17, 20, 17

E) 17, 35, 17

 

04. Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула

A) Ar = Z + N

B) N = Ar - Z

C) Z = Ar - N

D) N = Z + Ar

E) Z = Ar + N


05. Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула:

A) N = 2n

B) N = 2 / n2

C) N = 2n / 2

D) N = 2n2

E) N = n /2

 

06. Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент

A) молибден

B) мышьяк

C) рений

D) борий

E) технеций

 

07. Атом радиусы ең ұзын элемент

A) Li

B) Na

C) Mg

D) Al

E) Cs

 

08. Электрондық формуласы 1s² 2s² 2p6 3s¹ элемент

A) магний

B) цинк

C) натрий

D) скандий

E) алюминий


09. Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент

A) литий

B) натрий

C) алюминий

D) магний

E) кальций

 

10. Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары

A) 2,8,7

B) 2,7

C) 2,8,5

D) 2,8

E) 2,8,2

 

11. Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы

A) 3s² 3p⁴

B) 2s² 2p⁴

C) 2s² 3p6

D) 2s² 2p6

E) 3s² 3p³

 

12. Электрондық формуласы 1s² 2s² 2p⁴ болатын элемент

A) кремний

B) күкірт

C) көміртегі

D) оттегі

E) фтор


13. Көміртегі атомының электрондық формуласы

A) 1s² 2s² 2p6

B) 1s² 2s² 2p⁴

C) 1s² 2s² 2p³

D) 1s² 2s² 2p¹

E) 1s² 2s² 2p2

 

14. Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы

A) 3s¹

B) 3s²

C) 3s² 3p¹

D) 3s² 3p³

E) 3s² 3p²


15. 2, 8, 1 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

A) Na     

B) Mg    

C) P    

D) Cl    

E) Si

 

16. 29Si  кремний  атом ядросындағы нейтрон саны

A) 29    

B) 15    

C) 25    

D) 8    

E) 14

 

17. Хлор атомының сыртқы деңгейіндегі электрон саны

A) 1    

B) 2    

C) 3    

D) 7    

E) 6


18. Период номерімен анықталады

A) протон саны    

B) нейтрон саны

C) сыртқы деңгейіндегі  электрон саны

D)  атомдағы электрон саны  

E) энергетикалық қабат саны


19. О, S, Se, Te қатарында атом радиусы

A) кемиді,артады

B) кемиді

C) артады

D) өзгермейді

E) артады, кемиді

 

20. S-орбиталдың сыйымдылығы

A)

B)

C)

D)

E)


Жауабы


1. Атомдарда оң зарядталған ядро бар екендігін тапқан ғалым

C) Э.Резерфорд

 

2. Изотоптар

C) 73Li және 63Li

 

3. Хлор атомының ең аз тараған табиғи изотопына 37Cl сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны

D) 17, 20, 17

 

4. Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула

B) N = Ar - Z

 

5. Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула:

D) N = 2n2

 

6. Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент

B) мышьяк

 

7. Атом радиусы ең ұзын элемент

E) Cs

 

8. Электрондық формуласы 1s² 2s² 2p6 3s¹ элемент

C) натрий

 

9. Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент

B) натрий

 

10. Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары

A) 2,8,7

 

11. Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы

A) 3s² 3p

 

12. Электрондық формуласы 1s² 2s² 2p⁴ болатын элемент

D) оттегі

 

13. Көміртегі атомының электрондық формуласы

E) 1s² 2s² 2p2

 

14.Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы

A) 3s¹

 

15. 2,8,1 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

A) Na     

 

16. 29Si  кремний  атом ядросындағы нейтрон саны

B) 15    

 

17. Хлор атомының сыртқы деңгейіндегі электрон саны

D) 7    

 

18. Период номерімен анықталады

E) энергетикалық қабат саны

 

19. О, S, Se, Te қатарында атом радиусы

C) артады

Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 12:51