Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Оң зарядталған иондар:

A) катиондар

B) аниондар

C) анодтар

D) катодтар

E) ерітінді

 

02. Полюсті су молекуласы

A) диполь

B) заряд

C) энергия

D) потенциал

E) жарық


03. Fe → FeO → Fe2O3 → Fe өзгерістеріне сәйкес келетін сызба-нұсқа

A) ... 3d6 ... 3d6 4s1 ...  3d6 ... 3d5 4s2

B) ... 3d6 4s2 ... 3d6 ...  3d6 4s1 ... 3d5

C) ... 3d6 4s2 ... 3d5 ...  3d6 4s2 ... 3d5

D) ... 3d5 4s1 ... 3d6 4s2 ...  3d5... 3d6

E) ... 3d6 4s2 ... 3d6 ...  3d5 ... 3d6 4s2

 

04. Көміртек (II) оксиді формуласы

A) СО2

B) СО

C) С2O4

D) СО3

E) Н2СОз

 

05. Cl2O7 хлордың валенттілігі

A) II

B) lll

C) Vll

D) IV

E) V


06. PCl5 қосылысындағы фосфор валенттілігі

A) V

B) II

C) III

D) Vl

E) IV

 

07. Cu, Mg жай заттарының тотығу дәрежесі

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4


08. Ең үлкен электртерістілік:

A) Сl2

B) F2

C) Cs

D) Мg

E) Be


09. Электртерістілігі ең аз элемент

A) литий

B) хлор

C) барий

D) магний

E) темір


10. О-2 ионына сәйкес келетін электрондық формула

A) 1s2 2s2 2p6

B) 1s2 2s2 2p1

C) 1s2 2s2 2p4

D) 1s2 2s2

E) 1s2 2s2 2p2


11. Атомдық нөмірі артқан сайын периодта электртерістілігі :

A) артады

B) кемиді

C) өзгермейді

D) артады содан кейін кемиді

E) дұрыс жауабы жоқ


12. Салыстырмалы электртерістілік неғұрлым үлкен болса, бейметалдық қасиет:

A) әлсірейді

B) күшейеді

C) өзгермейді

D) ауыспалы

E) тұрақты


13. Na2O2 оттектің тотығу дәрежесі

A) 5

B) 3

C) -1

D) 2

E) -3

 

14. Фтордың оттекті қосылыстарда тотығу дәрежесі

A) -1

B) 3

C) 2

D) -4

E) -2


15. Марганецтің lV валентті қосылысы

A) Mn2O7

B) MnCl2

C) KMnO4

D) MnO2

E) H2MnO4

 

16. Атомның электрондың формуласы 1s² 2s² 2p6 3s² 3p³ болатын белгісіз элементтің жоғарғы оксидінің формуласы

A) B2O3

B) Al2O3

C) N2O5

D) P2O5

E) SO3


17. Натрий хлоридінің құрамындағы Cl- хлорид ионына сәйкес келетін электрондық формуланы табыңыз:

A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

C) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

D) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

E) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5


18. Жай заттардың тотығу дәрежелері:

A) Валенттік электрон санына.

B) Атомдағы электрон санына.

C) Hольге тең.

D) Жұптаспаған электрон санына.

E) Протон санына.

 

19. Күкірттің тотығу дәрежесі "-2" болатын қосылысты анықтаңыз:

A) SO2.

B) H2S.

C) SO3.

D) H2SO4.

E) Na2SO3.


20. NaF фтордың тотығу дәрежесі

A) +1

B) -2

C) -1

D) +3

E) +2Жауабы

 

1. Оң зарядталған иондар:

A) катиондар

 

2. Полюсті су молекуласы

A) диполь

 

3. Ғылымға валенттік ұғымын енгізді:

E) Франкленд

 

4. Көміртек (II) оксиді

B) СО

 

5. Cl2O7 хлордың валенттілігі

C) Vll

 

6. PCl5 қосылысындағы фосфор валенттілігі

A) V

 

7. Cu, Mg элементтерінің тотығу дәрежесі

A) 0

 

8. Ең үлкен электртерістілік:

B) F2

 

9. Электртерістілігі ең аз элемент

A) литий

 

10. Электртерістілік ұғымын енгізді

D) Полигон

 

11. Атомдық нөмірі артқан сайын периодта электртерістілігі :

B) кемиді

 

12. Салыстырмалы электртерістілік неғұрлым үлкен болса, бейметалдық қасиет:

B) күшейеді

 

13. Na2O2 оттектің тотығу дәрежесі

C) -1

 

14. Фтордың оттекті қосылыстарда тотығу дәрежесі

A) -1

 

15. Марганецтің lV валентті қосылысы

D) MnO2

 

16. Атомның электрондың формуласы 1s² 2s² 2p6 3s² 3p³ болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы

D) P2O5

  

17. Натрий хлоридінің құрамындағы Cl- хлорид ионына сәйкес келетін электрондық формуланы табыңыз:

D) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

 

18. Жай заттардың тотығу дәрежелері:

C) Hольге тең.

 

19. Күкірттің тотығу дәрежесі "-2" болатын қосылысты анықтаңыз:

B) H2S.


20. NaF фтордың тотығу дәрежесі

C) -1

Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 12:57