Тест сұрақтары (25 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы:

A) P2О5   

B) N2O5    

C) CaO     

D) Cl2O7   

E) NO2

 

02. Амфотерлі оксидтің формуласы:

A) Al2O3    

B) CrO     

C) K2O    

D) CaO     

E) FeO

 

03. Бейметалл оксиді:

A) Na2O   

B) P2O5   

C) BeO    

D) Cr2O3     

E) Fe2O3

 

04. Формуласы қате жазылған оксид:

A) Na2O     

B) SO2      

C) NO     

D) S2O      

E) Fe2O3

 

05. Қыздырғанда ыдырамайтын негізді көрсет:

A) Fe(OH)3     

B) KOH      

C) Al(OH)3       

D) Fe(OH)2      

E) Mg(OH)2

 

06. Қай ионның гидроксиді тұнба түзеді

A) Ca2+      

B) K+       

C) Cr3+         

D) Na+        

E) Ba2+


07. Фосфорға тəн жоғары оксидінің формуласы

A) ЭО2                

B) Э2О5               

C) ЭО5                

D) Э2О7               

E) ЭО3


08. Fe(OH)3 қыздырғанда түзілетін өнімдер

A) оксид, қышқыл   

B) элемент,сілті  

C) тұз, сутек   

D) оксид, су    

E) элемент,су, оттек


09. Бейтараптану реакциясы дегеніміз:

A) негіздердің сумен əрекеттесуі  

B) қышқылдардың металмен əрекетесуі    

C) негіздердің қышқылмен əрекетесуі      

D) қышқылдық оксидтің сумен əрекеттесуі    

E) негіздік оксидтің сумен əрекеттесуі  


10. Ерімейтін қышқыл

A) H2SiO3  

B) H3PO4   

C) H2SO3   

D) H2SO4     

E) H2S


11. Құрылыс заттарының өндірісінде қолданылады

A) P2O5  

B) SO2  

C) CuO   

D) SiO2    

E) CaO


12. Суда ерімейтін негізді алу үшін:

A) сол металға сілті қосамыз  

B) сол металдың тұздарына сілті қосамыз       

C) сол металдың қышқылына сілті қосамыз     

D) сол металдың оксидіне сілті қосамыз  

E) сол металдың тұздарына су қосамыз.


13. Формуласы қате жазылған оксид:

A) CuO    

B) CaO   

C) NaO   

D) Cr2O3    

E) Fe2O3


14. Мыс гидроксидінің түсі:

A) жасыл  

B) қызыл   

C) көк    

D) сары    

E) таңқурай


15. Күкіртті қышқылының қышқыл қалдығы

A) SO2  

B) S   

C) SO4    

D) SO3    

E) SO8


16. Негіздік оксидтер қатары

A) SO2, SO3  

B) CO2, CaO    

C) Na2O, K2O    

D) CrO3, Na2O    

E) CuO, P2O5


17. Тұрақты қышқылдар қатары:

A) H2SO4, H2SO3   

B) H3PO4, HCl   

C) H2SiO3, HCl   

D) H2CO3, HCl  

E) H2SO3, H3PO4


18. Бейметалл оксиді:

A) Na2O   

B) Fe2O3 

C) BeO    

D) Cr2O3     

E) Cl2O7


19. Сутекке галоген қосу арқылы алынатын қышқыл:

A) тұрақты  

B) тұрақсыз    

C) оттексіз    

D) оттекті    

E) азотты


20. Күкіртті қышқылдың тұздары қалай аталады?

A) сульфаттар

B) сульфиттер

C) сульфиді

D) силикаттар

E) нитраттар


21. Сілтіні табыңдар

A) АgOH

B) LiOH

C) Pb(OH)2

D) Mg(OH)2

E) Na


22. Іс жүзінде жүретін реакция теңдеулері қайсысы?

A) Na + H2O

B) CuO + H2O

C) Cu + HCl

D) SiO2 + H2O

E) дұрыс жауабы жоқ


23. Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент

A) K

B) Ca

C) Cl

D) Ba

E) Mg


24. Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары

A) Mg, Cu, Be

B) B, Al, Ca

C) Na, K, Li

D) N, P, As

E) C, Si, Cl


25. Суда ерімейтін қышқыл:

A) H2SіO3

B) H2SO4

C) H2CO3

D) H3PO4

E) H2S


 жауабы 


1. Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы:

C) CaO     

 

2. Амфотерлі оксидтің формуласы:

A) Al2O3    

 

3. Бейметалл оксиді:

B) P2O5   

 

4. Формуласы қате жазылған оксид:

D) S2O      

 

5. Қыздырғанда ыдырамайтын негізді көрсет:

D) Fe(OH)2      

 

6. Қай ионның гидроксиді тұнба түзеді

C) Cr3+         

 

7. Фосфорға тəн жоғары оксидінің формуласы

B) Э2О5               

 

8. Fe(OH)3 қыздырғанда түзілетін өнімдер

B) элемент,сілті  

 

9. Бейтараптану реакциясы дегеніміз:

C) негіздердің қышқылмен əрекетесуі      

 

10. Ерімейтін қышқыл

A) H2SiO3  

 

11. Құрылыс заттарының өндірісінде қолданылады

D) SiO2    

 

12. Суда ерімейтін негізді алу үшін:

B) сол металдың тұздарына сілті қосамыз       

 

13. Формуласы қате жазылған оксид:

C) NaO   

 

14. Мыс гидроксидінің түсі:

C) көк    

 

15. Күкіртті қышқылының қышқыл қалдығы

D) SO3    

 

16. Негіздік оксидтер қатары

C) Na2O, K2O    

 

17. Тұрақты қышқылдар қатары:

B) H3PO4, HCl   

 

18. Бейметалл оксиді:

E) Cl2O7

 

19. Сутекке галоген қосу арқылы алынатын қышқыл:

C) оттексіз    

 

20. Күкіртті қышқылдың тұздары қалай аталады?

B) сульфиттер

 

21. Сілтіні табыңдар

B) LiOH

 

22. Іс жүзінде жүретін реакция теңдеулері қайсысы?

A) Na + H2O

 

23. Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент

C) Cl

 

24. Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары

C) Na, K, Li

 

25. Суда ерімейтін қышқыл:

A) H2SіO3

Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 1:11