Тест сұрақтары (13 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Массасы 20 г мыс сульфаты бар ерітіндісін массасы 8 г натрий гидроксидінің ерітіндісімен араластырғанда қанша мыс гидроксидінің тұнбасы түзіледі

A) 9.8

B) 2.3

C) 9.0

D) 3.7

E) 9,4


02. Көлемі 200 мл 20% дық тығыздығы 1,1 г/мл  тұз қышқылымен массасы 90 г Na2CO3 әрекеттескенде қанша көлем CO2 (қ.ж) түзіледі

A) 13,5

B) 34,5

C) 22,4

D) 2,24

E) 8,7


03. Көлемі 120 мл тығыздығы 1,075 г/мл 15%-дық тұз қышқылының ерітіндісімен массасы 20 г мәрмәр әрекеттескенде қанша л көмірқышқыл газы бөлінеді?

A) 44,8

B) 34,5

C) 4,48

D) 22

E) 0,8

 

04. Массасы 5 г H2 мен 5 г О2 әрекеттескенде неше грамм су алынады

A) 5,625

B) 4,625

C) 3,625

D) 2,625

E) 8,765

 

05. Құрамында 16 г мыс (ІІ) сульфаты бар ерітіндіге 12 г темір үгіндісі қосылды. Осы кезде неше грамм мыс бөлінгенін және қай зат артық қалғанын табыңдар.

A) 6,4

B) 7,3

C) 2,6

D) 9

E) 7

 

06. Массасы 15 г калий гидроксиді бар ерітінді мен массасы 30 г алюминий хлориді бар ерітіндіні араластырғанда неше грамм алюминий гидроксиді түзіледі.

A) 9

B) 6,9

C) 8,5

D) 1

E) 5,4


07. 32 л сутек пен 10 л азот әрекеттескенде шығатын өнім шығымы 10% болса, аммиактың көлемі

A) 45

B) 43

C) 4

D) 2

E) 8

 

08. Массасы 100 г 20%-тік натрий гидроксидінің ерітіндісіне массасы 73 г 25%-тік тұз қышқылы ерітіндісін қосқанда түзілген ерітіндідегі тұздың массасы

A) 73,25

B) 37,25

C) 81,25

D) 36,35

E) 29,25


09. Массасы 40г, 10% NaOH ерітіндісімен 0,2 моль HNO3 әрекеттесті. Түзілген тұздың массасы

A) 8,5 г

B) 4,6 г

C) 5,5 г

D) 8,2

E) 6,8 г


10. Массасы 30 г кремний оксиді мен 30 г натрий гидроксидін балқытқанда алынатын тұздың массасы.

A) 34,56

B) 43,26

C) 25,24

D) 35,26

E) 45,75

 

11. Массасы 13,5 г мыс хлориді бар ерітіндіге 12 г темір ұнтағын салғанда мыстың массасы:

A) 2,4

B) 6,4

C) 7,2

D) 5,6

E) 4,8


12. Массасы 27 г алюминий мен 144 г тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі:

A) 29,24

B) 26,72

C) 37,12

D) 33,6

E) 44,48

 

13. Массасы 13 г мырыш 24,5 г күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі

A) 2,24

B) 6,72

C) 7,12

D) 5,6

E) 4,48


Жауабы


1. Массасы 20 г мыс сульфаты бар ерітіндісін массасы 8 г натрий гидроксидінің ерітіндісімен араластырғанда қанша мыс гидроксидінің тұнбасы түзіледі

A) 9.8

20 г

 

8 г

 

Х г

 

 

CuSO4

+

2NaOH

=

Cu(OH)2

+

Na2SO4

160 г

 

80 г

 

98 г

 

 

v(CuSO4) = 0,125 моль

v(2NaOH) = 0,1 моль

Х = 98 ∙ 0,1 моль = 9,8 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

2. Көлемі 200 мл 20% дық тығыздығы 1,1 г/мл  тұз қышқылымен массасы 90 г Na2CO3 әрекеттескенде қанша көлем CO2 (қ.ж) түзіледі

A) 13,5

m(еріген зат HCl) = p ∙ V ∙ w / 100% = 1,1 ∙ 200 ∙ 20% / 100% = 44 г

90 г

 

44 г

 

 

 

X л

 

 

Na2CO3

+

2HCl

=

H2O

+

CO2

+

2NaCl

106 г

 

73 г

 

 

 

22,4 л

 

 

v(Na2CO3) = 0,85 моль

v(2HCl) = 0,60 моль

Х = 0,60 моль ∙ 22,4 = 13,5 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

3. Көлемі 120 мл тығыздығы 1,075 г/мл 15%-дық тұз қышқылының ерітіндісімен массасы 20 г мәрмәр әрекеттескенде қанша л көмірқышқыл газы бөлінеді?

C) 4,48

m(еріген зат HCl) = p ∙ V ∙ w / 100% = 1,075 ∙ 120  ∙ 15% / 100% = 19,35 г

19,35 г

 

20 г

 

 

 

 

 

X л

2HCl

+

CaCO3

=

CaCl2

+

H2O

+

CO2

73 г

 

100 г

 

 

 

 

 

22,4 л

v(2HCl) = 0,53 моль

v(CaCO3) = 0,2 моль

Х = 0,2 моль ∙ 22,4 = 4,48 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

4. Массасы 5 г H2 мен 5 г О2 әрекеттескенде неше грамм су алынады

A) 5,625

 5 г

 

5 г

 

X г

2H2

+

O2

=

2H2O

4 г

 

32 г

 

36 г

v(2H2) = 1,25 моль

v(O2) = 0,156 моль

X = 36 ∙ 0,156 моль = 5,625 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

5. Құрамында 16 г мыс (ІІ) сульфаты бар ерітіндіге 12 г темір үгіндісі қосылды. Осы кезде неше грамм мыс бөлінгенін және қай зат артық қалғанын табыңдар.

A) 6,4

16 г

 

12 г

 

 

 

X г

CuSO4

+

Fe

=

FeSO4

+

Cu

160 г

 

56 г

 

 

 

64 г

v(CuSO4) = 0,1 моль

v(Fe) = 0,21 моль

X = 16 ∙ 0,1 моль = 6,4 г

Артық калған v(Fe) = 0,21 – 0,1 = 0,11 моль

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

6. Массасы 15 г калий гидроксиді бар ерітінді мен массасы 30 г алюминий хлориді бар ерітіндіні араластырғанда неше грамм алюминий гидроксиді түзіледі.

B) 6,9

30 г

 

15 г

 

X г

 

 

AlCl3

+

3KOH

=

Al(OH)3

+

3KCl

133,5 г

 

168 г

 

78 г

 

 

v(AlCl3) = 0,225 моль

v(3KOH) = 0,089 моль

x = 78 ∙ 0,089 моль = 6,9 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

7. 32 л сутек пен 10 л азот әрекеттескенде шығатын өнім шығымы 10% болса, аммиактың көлемі

D) 2

32 л

 

10 л

 

X л

3H2

+

N2

=

2NH3

67,2 л

 

22,4 л

 

44,8 л

v(H2) = 0,476 моль

v(3N2) = 0,446 моль

x = 44,8 ∙ 0,446 моль = 20 л

m(практикалық) = 20 л ∙ 10% / 100% = 2 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

8. Массасы 100 г 20%-тік натрий гидроксидінің ерітіндісіне массасы 73 г 25%-тік тұз қышқылы ерітіндісін қосқанда түзілген ерітіндідегі тұздың массасы

E) 29,25

m(еріген зат NaOH) = 20 г

m(еріген зат HCl) = 18,25 г

20 г

 

18,25 г

 

x

 

 

NaOH

+

HCl

=

NaCl

+

H2O

40 г

 

36,5 г

 

58,5

 

 

X = 29,25 г

v(NaOH) = 0,5 моль

v(HCl) = 0,5 моль

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

9. Массасы 40г, 10% NaOH ерітіндісімен 0,2 моль HNO3 әрекеттесті. Түзілген тұздың массасы

A) 8,5 г

m(еріген зат NaOH) = 4 г

4 г

 

0,2 моль

 

X

 

 

NaOH

+

HNO3

=

NaNO3

+

H2O

40 г

 

1 моль

 

85

 

 

v(NaOH) = 0,1 моль

v(HNO3) = 0,2 моль

x = 4 ∙ 0,1 моль = 8,5 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

10. Массасы 30 г кремний оксиді мен 30 г натрий гидроксидін балқытқанда алынатын тұздың массасы.

E) 45,75

30 г

 

30 г

 

X г

 

 

SiO2

+

2NaOH

=

Na2SiO3

+

H2O

60 г

 

80 г

 

122 г

 

 

v(2NaOH) = 0,375 моль

v(SiO2) = 0,5 моль

X = 122 ∙ 0,375 моль = 45,75 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

11. Массасы 13,5 г мыс хлориді бар ерітіндіге 12 г темір ұнтағын салғанда мыстың массасы:

B) 6,4

13,5 г

 

12 г

 

 

 

X г

CuCl2

+

Fe

=

FeCl2

+

Cu

135 г

 

56 г

 

 

 

64 г

v(CuCl2) = 0,1 моль

v(Fe) = 0,2 моль

X = 640,1 моль = 6,4 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

12. Массасы 27 г алюминий мен 144 г тұз қышқылы әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі:

D) 33,6

27 г

 

144 г

 

 

 

X л

2Al

+

6HCl

=

2AlCl3

+

3H2

54 г

 

219 г

 

 

 

67,2 л

v(6HCl) = 0,66 моль

v(2Al) = 0,5 моль

X = 62,7 л ∙ 0,5 моль = 33,6 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

13. Массасы 13 г мырыш 24,5 г күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі

E) 4,48

13 г

 

24,5 г

 

 

 

x л

Zn

+

H2SO4

=

ZnSO4

+

H2

65 г

 

98 г

 

 

 

22,4 л

v(Zn) = 0,2 моль

v(H2SO4) = 0,25 моль

X = 22,4 ∙ 0,2 моль = 4,48 л

 


Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 1:27